تولید فیلتر هوا را از کجا آغاز کنیم    

 ازآنجایی که چند ساله گذشته  آسیب جدی به بسیاری از ورود کنندگان به تولید فیلتربه خصوصی فیلترهوا وارد شده است وبسیاری را درهمان مرحله اول با شکست روبروکرده برآن شدیم تا جهت آگاهی جویند گان کاردر این رشته مقاله ای تهیه وبصورت خلاصه شده دراختیار عموم قراردهیم  از عمده ترین موضوعاتی که می توان در […]

آسیبها وتهدیدات تولید فیلتر خودرو

آسیبها وتهدیدات تولید فیلتر خودرو برای کارگاههای کوچک ،متوسط ویا ورود کنندگان به این تولید از جمله آسیبهای جدی که در طول سالهای گذشته بسیاریاز تولید کنند گان و یا ورود کنند گان به تولید به خصوصی فیلتر هوا را آزارداده وبسیاری از آن هارادرهمان مرحل اول با شکست روبروکردهمییتوان به این موضوعات اشار ه […]

دستگاه کامل تولید فیلتر هوا خودرو

خط تولید فیلترهوا شامل چه دستگاه های می شود جهت تولید انواع فیلتر هوا خودرو به دستگاه های متعددی نیاز داریم تعداد دستگاه برای راه اندازی خط تولید فیلتر هوا ماشین به روشها یا مدلها تولید انواع فیلتر هوا برای خودروسبک متفاوت می باشدمدل های تولیدفیلترخودروسبک درکشور1-تولید فیلترهای کاغذ وفومی2-تولید فیلتر های کاغذو فلزی3 -تولید […]

چرا نباید بنزین انتهای باک را استفاده کنیم ؟

در باک سوخت خودرو وسیله ای به نام پمپ سوخت وجود دارد که بنزین را از باک به پیشرانه میفرسد یکی از راه هایی که باعث میشود پمپ سوخت همواره خنک بماند و عملکرد روانی داشته باشد این است که در بنزین غوطه ور است در حقیقت از بنزین به منظور خنک ماندن و روان […]

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه
مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!